Lote Nº Aduana Categoría Valor Base (Bs.) Fecha inicio pago garantía Fecha fin pago garantía Fecha Subasta Expira Ofertas
202220155-D INTERIOR LA PAZ RESIDUOS NO PELIGROSOS - RECICLABLES 8765 22/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 2 días 0
202220154-D INTERIOR LA PAZ RESIDUOS NO PELIGROSOS - RECICLABLES 8767 22/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 2 días 0
202240195-D INTERIOR ORURO RESIDUOS NO PELIGROSOS - RECICLABLES 1800 23/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 2 días 0
202240196-D INTERIOR ORURO RESIDUOS NO PELIGROSOS - RECICLABLES 300 23/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 2 días 0
202240197-D INTERIOR ORURO RESIDUOS PELIGROSOS - RESIDUOS INFLAMABLES 1800 23/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 2 días 0
202240194-D INTERIOR ORURO RESIDUOS NO PELIGROSOS - RECICLABLES 1200 23/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 2 días 0
202250120-D INTERIOR POTOS┬┐ RESIDUOS ESPECIALES - VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS 4100 23/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 2 días 0
202250119-D INTERIOR POTOS┬┐ RESIDUOS ESPECIALES - VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS 4100 23/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 2 días 0
202240192-D INTERIOR ORURO RESIDUOS ESPECIALES - VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS 12800 26/09/2022 27/09/2022 28/09/2022 3 días 0
202220156-D INTERIOR LA PAZ RESIDUOS ESPECIALES - VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS 20000 26/09/2022 27/09/2022 28/09/2022 3 días 0
202220157-D INTERIOR LA PAZ RESIDUOS ESPECIALES - VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS 20000 26/09/2022 27/09/2022 28/09/2022 3 días 0